Dženaza rahmetli Tidža Maksumić

U četvrtak 15.03.2018. godine, na Gradskom groblju VLAKOVO je klanjana dženaza i obavljen ukop rahmetli Tidže Maksumić.