OBAVIJEST O OVOJ WEB STRANICI

Dragi naši Gračani,

Sa željom da poboljšamo aktivnosti vezane za Gradsku i naš rodni kraj odlučili smo kreirati ovu web stranicu. Cilj nam je da na jednom mjestu budu dostupne sve informacije od značaja za Gradsku i gračane, kao i da poboljšamo međusobnu komunikaciju a sve u namjeri da omogućimo svima koji to žele da se uključe u naš zajednički rad na poboljšanju uslova života na Gradskoj i razvoju Gradske općenito.

Zato vas pozivamo da se uključite u ovaj naš zajednički projekat, pomognete svojim idejama, sugestijama i prijedlozima Svi ste dobro došli!

Želimo vas upoznati da je u julu 2015. godine na Gradskoj održan skup mještana Gradske, na kojem su donesene određene odluke sa kojim vas ovim putem želimo upoznati:
Formirano je tijelo pod nazivom “Odbor mještana Gradske” sastavljeno od mještana-volontera čiji je zadatak da budu nosioci aktivnosti razvoja Gradske.

U odbor su izabrani:
Asim (Ibro) Maksumić
Adnan (Hilmija) Maksumić
Ešref (Alija) Maksumić
Arnel (Dervo) Čolić
Almir (Osman) Maksumić
Mirsad (Dževad) Maksumić
Ekrem (Osman) Maksumić
Esad (Hasan) Maksumić
Fikret (Nakif) Špago
Smajo (Hasan) Špago
IzIdin (Osman) Špago

Odlučeno je da se kreira novi model prikupljanja dobrovoljnih priloga to jeste da se uplatom jedanput godišnje omogući finansiranje svih zajedničkih potreba sela(održavanje džamije, harema, plaćanje komunalnih usluga, džumma namaz, kao i svih drugih troškova i projekata za koje se ukaže potreba).

Novi model predviđa prikupljanje dobrovoljnih priloga po principu godišnje uplate, u tri platna razreda i to: u visini od 50KM, 100KM ili 150KM, s tim da bi svaki član izabrao platni razred(prilog) koji želi plaćati.

Spisak članova(nosilaca domaćinstva) i sve uplate će biti objavljivane na ovoj web stranici, i biti će dostupne samo registrovanim osobama. Zato vas molimo da se registrujete na ovoj stranici da bi imali uvid u dokumentaciju, a i da bi odbor po potrebi mogao lakše stupiti u kontakt sa vama.

Saglasnost za prikupljanje priloga trenutno imaju:
za područje Norveške
Adnan Maksumić broj mobitela +47 913 28 987
Rasim Maksumić broj mobitela +47 930 62 222
za područje BiH
Asim Maksumić broj mobitela +387 61 757 877

Možete ih kontaktirati i preko Vibera!

1269 Posjeta ukupno 1 Posjeta danas
Selo Gradska © 2016