Dženaza rahmetli Hilmija (Ibro-Šnajder) Maksumić

U nedjelju 02.10.2022, godine, u haremu Opine-Mostar je klanjana dženaza i obavljen ukop rahmetil Hilmije (Ibre-Šnajdera) Maksumića