Dženaza rahmetli Sabira Maksumić rođ. Elezović

U srijedu 09.02.2022. godine u haremu na Gradskoj je klanjana dženaza i obavljen ukop rahmetli Sabire Maksumić rođ. Elezović.