Dženaza rahmetli Ejub (Hasana) Špago

U subotu 11.01.2020. godine u haremu na Gradskoj je klanjana dženaza i obavljen ukop rahmetli Ejuba (Hasana) Špage.