Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić sa saradnicima u posjeti Bošnjacima Ljubuškog

Danas je Ljubuški i Bošnjake Ljubuškog posjetila visoka delegacija političara iz Hercegovine, koji obnašaju različite funkcije sa svih nivoa vlasti naše države.
Delegaciju je predvodio Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić sa kolegama iz državnog, federalnog i iz kantonalnih parlamenata.
Tu su bile i kolege koje vrše značajne funkcije u ministarstvima i različitim odborima javnih preduzeća.

Cilj posjete je bio obilazak bošnjačke zajednice koja obitava u Ljubuškom i upoznavanje sa trenutačnom problematikom i mogućnostima da se pomognu procesi, koji će unaprijediti kvalitet života i opstanak zajednice.

Delegacija je po protokolu dočekana u Domu kulture-Kireathani(Čitaonici) nekadašnjoj Fejzinoj kafani, koja je upravo rezultat dosadašnje suradnje sa članovima ove delegacije.

Taj proces je počeo prije 12 godina kad je upravo g.Edin Mušić bio ministar za izbjegla i raseljena lica FBiH i kad je u tom svojstvu obilazio naš kraj i pokazao veliko zanimanje da pomogne održivom povratku.
Toj aktivnosti je odmah u startu pomogao i sam načelnik općine g.Nevenko Barbarić u onom segmentu kojem je mogao pomoći.
Ovaj objekat je danas na najbolji način koristio svojoj svrsi za šta je između ostaloga i građen.

Nakon prijema, uži dio delegacije je sa svojim domaćinima, izvršio posjetu načelniku općine Ljubuški g.Nevenku Barbariću. Na tom sastanku su se vrlo korektno iskomentirale postojeće aktuelne teme i ostale teme koje se tiču života Bošnjaka i mogućnosti da se one unaprijede.

Poslije toga u džamiji na Gožulju je obavljena Džuma namaz, nakon koje je u prostorijama Doma kulture -Kireathane organiziran ručak i druženje naših građana i dragih gostiju.
Tu je se poslije ručka popila zajednička kahva i domaćinima se obratio predsjedavajući g.Edin Mušić, koji je domaćine upoznao sa aktuelnim političkim dešavanjima u zoni Hercegovine, koja je u ovom trenutku možda za našu zajednicu i najinteresantnija.

Nakon toga delegacija je sa svojim domaćinima obišla i naselje Gradsku i tim završila svoju današnju posjetu.

Utisci domaćina su takvi da je se osjetila jedna pozitivna energija, koja je primjećena kod svih aktera današnjih susreta. Posebno je značajna posjeta načelniku općine Ljubuški, gdje je se osjetila jedna zajednička energija za unaprijeđenje postojećih odnosa i želja svih da podrže takve procese.

Tarik Mujanovic                                                                                            Izvor: www.ljubusaci.com

949 Posjeta ukupno 1 Posjeta danas
Selo Gradska © 2016