Registracija

Da bi ste se registrovali popunite sve tražene podatke.

Vaši lični podaci će se isključivo koristiti u svrhe vezane za rad odbora i neće bit javno vidljivi. Unošenjem podataka dajete saglasnost za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje u svrhu stupanja u kontakt, vezano za aktivnosti odbora “Selo Gradska”. Prikupljanje, obrada i korištenje u bilo koje druge svrhe se ne dešava. Ova saglasnost se može povući sa efektom u budućnosti u bilo kom trenutku.