Zajednički Iftar 2022

Objavljujemo slike sa tradicionalnog zajedničkog iftara koji je održan 21.04.2022 na Gradskoj.
Molimo Allaha dž.š., da nagradi sve koji su svojim pristupom uveličali ovaj događaj i naravno one koji su organizovali sve.

« of 32 »