Zajednički iftar 2019

Objavljujemo slike sa tradicionalnog zajedničkog iftara koji je održan 25.05.2019 na Gradskoj.
Molimo Allaha dž.š., da nagradi sve koji su svojim pristupom uveličali ovaj događaj i naravno one koji su organizovali sve.