POZIV NA UČEŠĆE U NOVIM PROJEKTIMA

Tradicionalnim mevludom koji je održan u subotu 16. jula 2016. godine u Gradskoj je ujedno i svečano otvorena novoizgrađena abdesthana. Radovi na abdesthani su krenuli početkom 2016 godine. U izgradnji abdesthane je učestvovalo 113 donatora sa svojim novčanim prilozima.  Izvođač radova je firma GTR d.o.o. Mostar koja je ujedno jedan od vakifa. Nove prostorije uključuju odvojenu mušku i žensku abdesthanu sa wc-ovima. Donatori koji su prema pravilima Vakufske direkcije Rijaseta Islamske Zajednice stekli status vakifa i pravo na izdavanje vakufname su:

  1. Meho Krhan direktor i vlasnik firme GTR d.o.o. Mostar
  2. Rasim (Alije) Maksumić
  3. Nermin (Jusufa) Elezović
  4. Adnan (Hilmije) Maksumić

Najiskrenije se zahvaljujemo svim učesnicima i donatorima posebno navedenim vakifima koji su učesvovali u izgradnji abdesthane i koji će svojim novčanim prilozima i dalje učesvovati u hairli projektima i molimo Uzvišenog Allaha da ih sviju nagradi najljepšom nagradom.

Nakon hairli završetka ovoga projekta, džamijski odbor je na osnovu ukazane potrebe odlučio krenuti u sljedeće projekte: saniranje džamsijkih otvora i uređenje džamijskog dvorišta, čatrnje i postolja oko munare.

Prva radna akcija na tom planu je realizovana u nedjelju 14.08.2016. god.

« of 26 »

Za nastavak radova su potrebna dodatna sredstva te ovim putem pozivamo sve dobročinitelje i ljude dobro volje, a posebno mještane Gradske da se novčanim prilozima uključe u novu akciju.

Činiti dobro i učestvovati u akcijama očuvanja džamija je želja svakog muslimana jer time investira u sebe i svoju trajnu dobrobit kako Poslanik Muhammed kaže: „Kada čovjek umre i njegovo djelo se prekine, osim u tri slučaja: ako je za sobom ostavio neko trajno dobro ili znanje kojim se ljudi koriste ili dobrog potomka koji Allahu upućuje dovu za njega.“

Dino ef.Maksumić