Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić sa saradnicima u posjeti Bošnjacima Ljubuškog

Danas je Ljubuški i Bošnjake Ljubuškog posjetila visoka delegacija političara iz Hercegovine, koji obnašaju različite funkcije sa svih nivoa vlasti naše države. Delegaciju je predvodio Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić sa kolegama iz državnog, federalnog i iz kantonalnih parlamenata. Tu su bile i kolege koje vrše značajne funkcije u ministarstvima i različitim odborima […]

Ulična rasvjeta na Gradskoj

Obavještavamo mještane Gradske da je završeno priključenje abdesthane na vodovnu mrežu, a kao što je najavljeno započima se projekat postavljanja ulične rasvjete kroz čitavo selo. Općina Ljubuški će snijeti sve troškove materijala (lampa,kabal,senzor) i montiranja, također i novih stubova gdje postojeći neodgovaraju, a naše je ko želi da pred svojom kućom ili na putu kraj […]

ČETIRI NOVA VAKIFA U LJUBUŠKOM

sliak vakufname

Vakufi su šerijatski osmišljene organiacione forme  putem kojih vakifi čine dobra djela ,čime u materijalnom pogledu pomažu ideju islama izdvajajući dio svoje imovine u dobrotvorne svrhe u skladu s islamskim učenjem. Sam vakuf imao je i ima važnu ulogu u razvoju i održivosti zajednice i društva.Tako su vakufi  na inicijativi i osjećaju odgovornosti pojedinaca igrali […]

Selo Gradska © 2016